Godkjenner Datatilsynet produkter, leverandører eller IT-løsninger?

Nei. Datatilsynet gir kun råd og veiledning om hva virksomheter må eller bør ta hensyn til ved valg av produkter, leverandører eller IT-løsninger. Virksomheten er selv ansvarlig for å følge kravene i personopplysningsloven.

Les mer om kravene til behandling av personopplysninger eller last ned veileder om internkontroll og informasjonssikkerhet.