Dropbox er sertifisert etter Safe Harbor-avtalen. Er en slik sertifisering tilstrekkelig for at sensitive personopplysninger kan oppbevares i Dropbox?

Nei, man må alltid gjøre en konkret vurdering av avtalen med skyleverandør og måle den opp mot de sikkerhetstiltakene som man har behov for etter at man har gjennomført en risikovurdering. Bruk av skytjenester som befinner seg i land utenfor EØS kan være problematisk.

Les mer i vår veileder om bruk av skytjenester.