Har jeg krav på opplysninger om hvem som har lest min pasientjournal?

Det korte svaret på dette er: Ja.

Retten du har til informasjon og innsyn som fremgår av blant annet pasientjournalloven § 18 (lovdata.no) omfatter også innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger om deg.