Kan fødselsnummeret stå i personallisten som kreves etter bokføringsloven?

Hvis personallisten skal være åpent tilgjengelig for alle ansatte må arbeidsgiver beskytte fødselsnummeret. Dette kan gjøres ved å erstatte fødselsnummeret med en unik kode som oppbevares adskilt fra personallisten og på et trygt sted. Kodeoversikten blir da regnet som en del av personallisten.

Se mer om krav til føring av personallister (skatteetaten.no)