Kan fødselsnummeret sendes per e-post eller post?

Når fødselsnummer sendes, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn mottakeren. Når fødselsnummer sendes per post eller e-post, må det derfor krypteres eller sikres på annen måte:

  • Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten.
  • Når fødselsnummer sendes i e-post, skal det krypteres.

Usikret e-post eller annen ukryptert internettkommunikasjon gir ikke tilfredsstillende informasjonssikkerhet.