Hvordan skal arbeidsgivere oppbevare de ansattes fødselsnummer?

De ansattes fødselsnummer må oppbevares på en trygg og sikker måte. Fødselsnummeret skal ikke være tilgjengelig for andre enn dem som har et tjenstlig behov for å bruke fødselsnummeret, for eksempel lønnsavdelingen.

Les mer personallister med fødselsnummer