Hva er reglene for å lagre kunders fødselsnummer i en database?

Kunders fødselsnummer skal bare lagres hvis fødselsnummeret er nødvendig for sikker identifisering av kunden.

Det er sjelden behov for fødselsnummeret i vanlige kundeforhold. Det holder å registrere kontaktinformasjon som navn, adresse, eventuelt mail-adresse og telefonnummer.