Hva er fødselsnummer?

Fødselsnummer er en tallkode som alle registrerte bosatte mennesker i Norge skal ha. Tallkoden skiller enkeltpersoner fra hverandre, men er ubrukelig som legitimasjon da den alene ikke gir noen bekreftelse på identitet.

Fødselsnummer består av elleve siffer. De seks første sifrene angir personens fødselsdato i rekkefølge: fødselsdag, måned og år.

De fem siste sifrene kalles personnummer. De tre første sifrene i personnummeret kalles individnummer og tildeles fortløpende innen den enkelte fødselsdato.

Det tredje sifferet i personnummeret forteller noe om kjønn. Kvinner har like tall (partall), mens menn har ulike tall (oddetall).