Hva må arbeidsgiver ta hensyn til ved gjennomføring av undersøkelser blant ansatte?

Før arbeidsgiver kan gjennomføre en undersøkelse blant ansatte må det være klart definert hva som skal undersøkes, om det er nødvendig å samle inn personidentifiserende opplysninger og i hvilken grad det skal brukes åpne merknadsfelt. Samtidig må arbeidsgiver sørge for at ansatte har samtykket til behandlingen, er informert på forhånd.

Les om undersøkelser blant ansatte her