Hvilke opplysninger kan headhuntere og rekrutteringsbyråer kreve?

Headhuntere eller konsulenter i rekrutteringsbyråer kan innhente samme typer opplysninger som arbeidsgiveren i en ansettelsessituasjon. Reglene om rett til innsyn i opplysninger om en arbeidssøker hos arbeidsgiveren, gjelder også for rekrutteringsbyråene og headhunterene.

Hos rekrutteringsbyråer og headhuntere bør CVer og søknader i utgangspunktet slettes etter et år, eller når kandidaten har fått jobb. Dette gjelder ikke dersom kandidaten har samtykket til lengre lagring.

Les mer om hva som kan lagres i en personalmappe.