Når er det lov å overvåke arbeidsplassen med kamera?

Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom. Dersom denne typen lokaler overvåkes med kamera, bør Datatilsynet kontaktes.
Les om bruk av kamera på arbeidsplassen

Les generelt om kameraovervåking