Kan arbeidsgiveren overvåke det arbeidstakeren gjør på Internett?

Arbeidsgiveren kan loggføre aktivitet på Internett for å administrere systemet eller avdekke og oppklare brudd på sikkerheten. Loggen kan ikke brukes senere til å kontrollere eller overvåke den ansatte. 

Les mer om logging og overvåking av de ansattes internettbruk