Kan arbeidsgiveren kredittvurdere meg?

Det er sjelden at en arbeidsgiver har lov til å kredittvurdere jobbsøkere. Følgende tre kriterier skal være oppfylt før arbeidsgiveren kan be om kredittsjekk:

  1. Den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon,
  2. stillingen skal innbefatte et stort økonomisk ansvar, og
  3. kredittsjekk skal bare foretas på de søkerne som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen.

Dette innebærer for eksempel at arbeidsgiveren kan kreve en kredittsjekk hvis stillingen det søkes på er økonomisjef, men ikke hvis stillingen er kassemedarbeider i en butikk.

Arbeidsgiveren kan ikke lagre selve kredittsjekken. Det kan imidlertid noteres i personalmappen at kredittverdigheten er sjekket og funnet tilfredsstillende. Notatene bør datomarkeres.