Kan arbeidsgiver kontrollere når arbeidstakerne kommer og går fra jobb?

Arbeidsgiveren kan kreve at de ansatte registrerer seg når de kommer på jobb om morgenen og når de går om ettermiddagen. Det kan også kreves at de registrerer seg ut på forskjellige koder dersom de forlater arbeidsplassen i avtalt arbeidstid, for eksempel for å gå til eksterne møter, tannlegen eller lignende.

Mange virksomheter benytter samme system for tidsregistrering og adgangskontroll (tilgangskontroll). Dersom arbeidsgiveren har en teknisk løsning som gjør at opplysningene holdes fra hverandre, er dette greit. Siden tidsregistrering og adgangskontroll anses å være uforenlige formål, må imidlertid ikke opplysningene kobles sammen. De ansatte skal alltid ha informasjon om hvordan opplysningene brukes.
Les mer om adgangskontroll (tilgangskontroll)