Kan arbeidsgiver bruke GPS til å registere hvor arbeidstakeren er til enhver tid?

Hvorvidt din arbeidsgiver har adgang til å printe ut GPS-data er avhengig av hva som er formålet med dette kontrolltiltaket, og hva dere ansatte har fått beskjed om på forhånd.
Les mer om GPS og sporing i yrkesbiler