Hvem kan kreve å få utlevert opplysninger om ansatte fra arbeidsgiveren?

Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte kan kreve å få opplyst hvor mange timer overtid en ansatt jobber. Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte er i så fall underlagt de samme kravene til konfidensialitet som arbeidsgiveren.
Les mer om lønnsopplysninger til tillitsvalgte

Arbeidsgiveren er også forpliktet til å gi en del opplysninger om arbeidstakerne videre til for eksempel NAV eller andre offentlige etater eller private virksomheter som har lovhjemmel til å kreve opplysninger. For å forhindre sosial dumping har arbeidsgivere plikt til å utlevere opplysninger om ansettelsesforhold til oppdragsgivere, når oppdragsgiveren har påseplikt etter allmengjøringsloven. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider 

Utlevering av opplysninger om tidligere ansatte til deres nye arbeidsgivere krever samtykke.