Maler til veilederen i internkontroll og informasjonssikkerhet

Disse malene skal hjelpe virksomheter å få på plass internkontroll i egen virksomhet. Her kan du laste dem ned i word-, odt- eller pdf-format.

 1. Word-maler

Malene enkeltvis:

2. Odt-maler

Malene enkeltvis

3. Pdf-maler

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll