Kredittvurdering - klagemal

Du kan ta det opp med virksomheten som har bedt om kredittvurdering av deg dersom du ikke forstår hvorfor eller er uenig i at vurderingen er gjort.

Når du henvender deg til virksomheten, kan du skrive følgende:

Klage på kredittvurdering uten saklig behov

Jeg har mottatt et gjenpartsbrev fra [navn på kredittvurderingsselskapet] som viser at jeg har blitt kredittvurdert av [navn på virksomheten som har bedt om kredittvurderingen].

Jeg reagerer på at det er foretatt en kredittvurdering av meg siden jeg ikke kan se at det foreligger noe saklig behov for å innhente kredittopplysningene.

Det vises til at kredittopplysninger bare skal gis den som har saklig behov for slike opplysninger, jf. personopplysningsforskriften § 4-3. Virksomheten som ber om kredittopplysninger må derfor kunne påvise at det finnes et saklig behov for innhenting av slik informasjon.

Ifølge Datatilsynet må det som hovedregel foreligge et kredittelement for å oppfylle kravet om saklig behov. Dette har sammenheng med at formålet med en kredittvurdering normalt er å finne ut om en potensiell kunde er kredittverdig, og dermed om selskapet vil inngå en avtale med denne kunden.

På bakgrunn av dette ber jeg om en redegjørelse for hvorfor dere har foretatt kredittvurderingen. Jeg viser for ordens skyld til personopplysningsloven § 16, hvor det står at virksomheten skal svare på henvendelser uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Vennlig hilsen
[ditt navn]

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar