Fødselsnummer i epost - klagemal

Dersom du har mottatt en epost med fødselsnummeret ditt, kan du bruke vår mal for å kontakte virksomheten som har sendt e-posten.

Fødselsnummer på e-post

Den xx.xx.xxxx mottok jeg en e-post fra dere som inneholdt mitt fødselsnummer.

Personopplysningsforskriften § 10-2 sier at forsendelser som inneholder fødselsnummer skal utformes slik at nummeret ikke er synlig for andre enn adressaten. Dette gjelder også for elektroniske forsendelser, som e‑post. E-post kan sammenlignes med et postkort fordi det er en risiko for at andre kan se innholdet. Hvis fødselsnummer kommer på avveier øker risikoen for ID-tyveri.

Jeg ber om en tilbakemelding på hvorfor fødselsnummeret mitt ble sendt på e-post.

Vennlig hilsen
[ditt navn]

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar