Søknadsskjema og endringsskjema for personvernombud

Her finner du søknadsskjema for opprettelse av nytt personvernombud, og skjema for endring av personvernombud.

Opprettelse av personvernombud

For å gjøre det enklest mulig for virksomhetene å søke om opprettelse av personvernombud og fritak fra meldeplikten, har Datatilsynet laget et søknadsskjema. Virksomheten må fylle ut skjemaet og sende det til Datatilsynet. Eventuelle tilleggsopplysninger kan gis på eget ark.

Søknadsskjema for personvernombod - nynorsk (pdf)

Endring av personvernombud

Dersom virksomheten allerede har opprettet personvernombud, men en ny person skal ta over stillingen som personvernombud, er det et eget endringsskjema virksomheten må fylle ut og sende til Datatilsynet.