Konsesjon - skjema for søknad om konsesjon

Ved å søke Datatilsynet om konsesjon, kan en virksomhet få forhåndsgodkjent sin behandling av personopplysninger.

Du kan fylle ut skjemaet elektronisk, men det må underskrives før det sendes til Datatilsynet.

Søk konsesjon (generell bokmålversjon)

Her finner du veiledning for hvordan du fyller ut konsesjonsskjema (bokmål)

Her finn du rettleiing for korleis du kan fylle ut ut konsesjonsskjema (nynorsk)

Merk at Datatilsynet bruker 8-12 uker på å behandle en konsesjonssøknad. Noen ganger kan det også gå lenger tid. Det er forskerens ansvar å estimere og begrunne i søknaden hvor lang tid det er behov for konsesjon. Det er viktig å beregne nok tid for å få prosjektet ferdigstilt og resultatene publisert når man søker konsesjon, slik at man slipper å sende en endringssøknad.

Om konsesjoner frem til nytt regelverk

Det ser ut til at det blir endringer i ordningen med konsesjoner når den nye personopplysningsloven trer i kraft i mai, men det er fremdeles uklart hva som vil skje med konsesjonsarbeidet blant annet i forbindelse med forskningsprosjekter, helseregistre og kvalitetsregistre.

Om konsesjoner frem til nytt regelverk