Når er kameraovervåkingen konsesjonspliktig?

En sjekkliste.

  1.  Er årsaken til at kameraovervåkingen er satt opp at det skal registreres sensitive personopplysninger om helse, seksuelle forhold, politisk tilhørighet eller religiøs oppfatning? 
    Ja: Konsesjonsplikt Nei: Se neste punkt
  2. Vil kameraovervåkingen i vesentlig grad registrere sensitive personopplysninger om helse, seksuelle forhold, politisk tilhørighet eller religiøs oppfatning?
    Ja: Konsesjonsplikt, men ikke hvis punkt 3) gir unntak Nei:  Ikke konsesjonsplikt
  3. Vil kameraovervåkingen (som i vesentlig grad registrerer sensitive personopplysninger) ha vesentlig betydning for å forebygge og oppklare kriminalitet, og er dette utelukkende formålet med overvåkingen?
    Ja: Ikke konsesjonsplikt Nei: Konsesjonsplikt