Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Vurdering av personvernkonsekvenser etter nytt regelverk

Forhåndsdrøftelse ved høy risiko

Hvis risiko ikke kan reduseres, må dere kontakte Datatilsynet for en forhåndsdrøftelse. 

Hvis den behandlingsansvarlige ikke klarer å finne tilstrekkelige tiltak for å begrense risikoen for personvernet etter å ha gjennomført en konsekvensvurdering, må Datatilsynet kontaktes for en forhåndsdrøftelse.

Dersom Datatilsynet mener den planlagte behandlingen er i strid med regelverket, skal vi innen åtte uker gi skriftlige råd om hvordan den kan forbedres. Dette gjelder særlig der hvor den behandlingsansvarlige ikke i tilstrekkelig grad har identifisert eller redusert risikoen. Dersom behandlingen er kompleks, kan denne fristen forlenges med seks uker. Datatilsynet har også anledning til å forby behandlingen.

Reglene om forhåndsdrøftelse står i artikkel 36.

Vi utreder for tiden prosessen rundt forhåndsdrøftelse og resten av artikkel 36. Veiledning om dette vil publiseres her så snart det er klart.