Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Vurdering av personvernkonsekvenser etter nytt regelverk

Hvem skal gjøre vurderingen?

Plikten til å sørge for en vurdering av personvernkonsekvenser ligger hos den behandlingsansvarlige. Selve oppgaven kan delegeres til andre.

Virksomheter med personvernombud skal be om råd fra ombudet. Det er også en av ombudets oppgaver å kontrollere gjennomføringen av konsekvensvurderinger.

Personvernombudets oppgaver knyttet til slike vurderinger er beskrevet i artikkel 39.

Dersom behandlingen som skal vurderes gjøres helt eller delvis av en databehandler, skal denne hjelpe den behandlingsansvarlige med å utføre konsekvensvurderingen. Databehandleren skal også sørge for å gi den behandlingsansvarlige nødvendig informasjon for å gjennomføre en slik vurdering.