Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Sporing i det offentlige rom

Å se hvordan en person beveger seg, er verdifull kunnskap for en rekke virksomheter. Den økte bruken av sporingsteknologi gjør det viktig å ha retningslinjer. Spørsmålet er også om folk er klar over denne sporingen. Vi vil her gjøre rede for bruken av de mest vanlige sporingsteknologiene, og hvilke personvernutfordringer de skaper. Vi kommer også med noen retningslinjer for bruken av disse teknologiene.

Skriv ut veileder Last ned PDF
Sporing i det offentlige rom