Privat bruk av skytjenester

Hvis du som privatperson skal bruke nettbaserte lagringsløsninger, bør du stille deg følgende spørsmål:

Brukervilkår: Hva sier brukervilkårene? Bør jeg være bekymret for noen av dem? Forstår jeg vilkårene?

Seriøsitet: Hvor seriøs fremstår tjenesteleverandøren? Kjenner jeg noen som kan gi meg et råd om bruk av tjenesten er forsvarlig for formålet mitt?

Sikkerhet: Hvordan ser det ut til at tjenesteleverandøren har ivaretatt sikkerheten? Hvor enkelt ser det ut til for at uvedkommende kan skaffe seg tilgang? Er sikkerheten godt nok ivaretatt for det jeg ønsker å lagre? Søk gjerne råd hos andre som har greie på sikkerhet.

Passord: Hvis tjenesteleverandør stiller krav til kvalitet på passordet er dette et godt tegn. Virker det som leverandør har ivaretatt dette på en god måte?

Rettigheter: Hvilke rettigheter har jeg om all informasjonen jeg har lagret blir borte? Sies det noe om det i vilkårene? Har jeg en egen sikkerhetskopi?

Lovgivning: Hvilket land er tjenesteleverandøren hjemmehørende i? Hvem kan hjelpe meg hvis noe skulle gå galt? Informasjonen på nettbaserte løsninger kan i utgangspunktet være lagret hvor som helst i verden, og andre regler kan gjelde i utlandet i forhold til i Norge.