Nyttige lenker

Om skytjenester

Kan vi bruke skytjenester? Les innlegget teknolog Martha Eike i Datatilsynet har skrevet på personvernbloggen 13. oktober 2015

 

På europeisk nivå er det en arbeidsgruppe kalt "Cloud Select Industry Group" (C-SIG) som sammen med EU-kommisjonen jobber med å utarbeide en Code of Conduct for leverandører av skytjenester. Dette vil innebære at leverandørene skal ha en enhetlig praksis på hvordan de skal etterleve personvernreglene i Europa. Artikkel 29-gruppen skal så ta stilling til om denne Code of Conduct er tilstrekkelig til å ivareta de usikkerhetsmomenter og problemstillinger som har vært praksis over lengre tid. Foreløpig har ikke Artikkel 29-gruppen godkjent denne Code of Conduct, men de har gitt en uttalelse om hva som er manglende i Code of Conduct før den kan godkjennes. Les Artikkel 29-gruppens uttalelse om C-SIG Code of Conduct on Cloud Computing 

Skytjenester i det offentlige

I 2012 åpnet Datatilsynet for at kommunene Moss og Narvik kunne bruke skytjenester fra Google og Microsoft. Les mer om avgjørelsen

Kommunesektorens organisasjon (KS) har gjort en mulighetsstudie for bruk av skytjenester i kommunene. Rapporten, som ble lansert juni 2015, tar for seg både forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og GPA-avtalen, reglene om vern av personopplysninger, sikkerhetsloven, bokføringsloven og arkivloven. Les mer om mulighetsstudiet og rapporten her

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har publisert en rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe som har vurdert hindringer for bruk av skytjenester i det norske regelverket. Omtale og rapport (regjeringen.no)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lanserte i april 2016 Nasjonal strategi for bruk av skytjenester. I denne strategien legger KMD frem flere tiltak som skal gjøre det enklere for både offentlige og private virksomheter å vurdere bruk av skytjenester.  

Annet

Sjekkliste: Hvilke krav bør vi stille til skytjenester? (sintef.no)