Hva innebærer retten til dataportabilitet?

Hva innebærer retten til dataportabilitet?

Retten til dataportabilitet innebærer to ting:

  1. Den enkelte har rett til å få utlevert personopplysningene sine og å lagre disse på en privat enhet til videre og personlig bruk.
  2. Den enkelte har rett til å flytte, kopiere eller overføre personopplysningene sine fra en virksomhet til en annen.

Eksempel på når det kan være nyttig å benytte seg av retten til dataportabilitet:

Retten til dataportabilite skal gjøre det lettere å bytte tjenesteleverandør. Tenkt deg at du har brukt den samme treningsappen over flere år. Der har du har lagret mye nyttige data om dine treningsvaner som hjelper deg til å legge opp treningen på en god måte. Nå vil du gjerne prøve ut en ny treningsapp som har kommet på markedet. Med retten til dataportabilitet kan du flytte over alle dine treningsdata til den nye treningsappen. Retten til dataportabilitet skal gjøre det lettere for forbrukeren å bytte eller bruke flere tjenesteleverandører samtidig.

Påvirker retten til dataportabilitet andre rettigheter som den enkelte har til sine opplysninger?

Når en person utøver retten til dataportabilitet, mister man ikke de andre rettighetene man har over sine opplysninger. Den enkelte kan for eksempel fortsette å bruke tjenesten etter at retten til dataportabilitet har blitt utøvet. Hvis den enkelte ønsker å slette, endre eller få adgang til sine personopplysninger, kan vedkommende gjøre det uavhengig av utøvelse av retten til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet innebærer altså ikke en automatisk sletting av data i forbindelse med at opplysningene overføres til en annen virksomheten.