Hvordan skal kontaktinformasjonen til ombudene gjøres kjent?

Virksomheten skal offentliggjøre kontaktopplysningene til personvernombudet. Formålet med dette er å sikre at de registrerte, både ansatte, kunder og andre, enkelt kan kontakte ombudet uten å må ta kontakt med en annen del av virksomheten først.

Kontaktopplysningene til ombudet bør bestå av informasjon som lar de registrerte og Datatilsynet komme i kontakt med ombudet på en enkel måte (f.eks. telefonnummer og/eller e-postadresse direkte til ombudet, kontaktskjema på nettsiden eller en «hot-line», samt postadresse).

Virksomheten skal også meddele kontaktopplysningene til Datatilsynet. Inntil videre gjøres dette etter nåværende regelverk gjennom søknad om opprettelse av personvernombud til Datatilsynet. Når det nye regelverket er på plass vil Datatilsynet ikke lenger saksbehandle søknader, men opprette en registreringsløsning der virksomheten registrerer kontaktopplysningene til ombudet. Datatilsynet vil fortsette å ha en offentlig tilgjengelig liste over virksomheter med ombud.