Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Personvernombudsordningen

Det nye regelverket vi får i 2018 styrker ordningen med personvernombud. Regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver ombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for mange virksomheter. Her er en gjennomgang av det nye regelverket sett i lys av dagens lover.

Skriv ut veileder
Personvernombudsordningen