Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Personvernombud etter nytt regelverk

Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrker ordningen med personvernombud. Regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver ombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for mange virksomheter. Her er en foreløpig tolkning av det nye regelverket sett i lys av dagens lover.

Skriv ut veileder
Personvernombud etter nytt regelverk