Relevante artikler

Her har vi samlet pekere til relevante artikler eller veiledere på nettsiden. De kan være greie å se lese for å få mer utfyllende informasjon om god praksis og regler en må følge når en skal utvikle apper.

Krav til mobilapplikasjoner

Artikkel med lenke til felles krav fra europeiske datatilsyn (Artikkel 29-gruppa) om tydelige ansvarsforhold og regler for utvikling og bruk av mobilapplikasjoner.

Hva vet mobilappen om deg?

Datatilsynets rapport om  apper fra 2011. Rapporten belyser hvordan mobilapper henter ut personopplysninger fra smarttelefoner, hvordan ansvarforsholdet mellom aktørene i markedet er og i hvor stor grad du som bruker appene blir informert om hva som skjer.

Råd til deg som bruker mobilappar 

Artikkel beregnet på den som skal bruke apper. Her står det både hva brukerne bør passe på og korte fakta om apper. 

Artikkel om kryptering

Generell artikkel om kryptering og hva som gir god nok konfidenisalitet. 

Veileder i internkontroll og informasjonssikkehet

En velfungerende internkontroll er avgjørende for å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger. Veilederen om internkontroll og informasjonssikkerhet hjelper virksomheten gjennom prosessen med å innføre internkontroll og informasjonssikkerhet.

Personopplysninger på avveier - en handlingsplan for virksomheter

Virksomheter som opplever at personopplysninger de har ansvar for er på avveier, bør gjennomføre tiltak for å forhindre videre lekkasje av personopplysningene.