Hvordan informere brukere og innhente samtykke?

Brukerne av en app må informeres om hva som vil skje med personopplysningene deres dersom de installerer og bruker appen. Dette er del av informasjonsplikten i personopplysningsloven. Det skal opplyses om formålet med behandlingen av personopplysningene. Når det gjelder bruken av personopplysninger i apper, er det ikke alltid lett for brukeren å forstå hvorfor den som eier appen trenger tilgang og hvordan informasjonen skal brukes. Da er det ekstra viktig med tydelig informasjon som er tilpasset brukernes forståelsesnivå. 

Hvis du har foretatt en vurdering av personvernkonsekvensene i appen, kan du gjøre rapporten tilgjengelig for brukerne for å sikre bedre åpenhet og etterprøvbarhet, samt styrke tilliten de har til appen. Jo mer åpen du er om hvordan appen virker, jo bedre informert vil brukerne være.

Mange organisasjoner informerer om personvern i en personvernerklæring på sine nettsider. Informasjonen bør også presenteres på andre måter som er bedre egnet for små skjermer og det berøringsbaserte grensesnittet på den typiske mobile enheten.

Les om hva en personvernerklæring bør inneholde