Hvordan gi brukere tilbakemelding og kontroll?

I noen apper kan det være hensiktsmessig å gi brukerne valgmuligheter for bruk av personopplysninger. Det gir brukerne bedre anledning til å ta gjennomtenkte beslutninger enn dersom de bare får et valg mellom ”alt eller ingenting”.

Gjør det enkelt for brukerne å gå gjennom og endre sine innstillinger i appen etter at den er installert og tatt i bruk. Gi dem tilgang til et sted i appstrukturen hvor de selv kan konfigurere de ulike innstillingene som ivaretar personvernet. Det bør være like lett å deaktivere en funksjon som det er å aktivere den.

Hvis appen bruker personopplysninger som er sensitive eller opplysningene brukes på en måte utover det som er rimelig at brukeren forventer, bør du vurdere bruken av 'just in time'-varsler eller andre varslingssystemer, for å informere brukeren underveis. Hvis for eksempel GPS-tjenester skal kjøre i bakgrunnen eller at data skal lastes opp til Internett, kan du vurdere å bruke tydelige og gjenkjennelige ikoner for å indikere at dette skjer. Det bør også være mulig å stoppe handlingen (for eksempel avbryte overføring av data) når brukeren ønsker.

Les hvordan du kan gi brukerne bedre tilbakemeldinger og større kontroll over sine personopplysninger i kapittel 10.