Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Personvern for apputviklere

Personopplysningsloven beskytter den enkeltes personvern. Når du utvikler mobilapper, må du rette deg etter denne loven. Denne veilederen hjelper deg å ivareta personvernet fra starten av utviklingen av en app.

Skriv ut veileder Last ned PDF
Personvern for apputviklere