Innledning

En virksomhet som gjør lydopptak, for eksempel opptak av telefonsamtaler med en kunde, må oppfylle visse vilkår etter personopplysningsloven.

I denne veilederen finner du oversikt over hva virksomheten som er ansvarlig for lydopptaket (den behandlingsansvarlige) må gjøre for at lydopptaket skal være lovlig.

Du finner også oversikt over hvilke rettigheter den registrerte har, det vil si den som får opplysningene sine registrert når opptaket gjøres. Den registrerte kan enten være en kunde som ringer til en virksomhet, eller en ansatt i en virksomhet. 


Personopplysningsloven § 3

Loven gjelder for:

  1. behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler.
  2. annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister.

Denne veilederen gjelder ikke for lydopptak som gjøres i forbindelse med kameraovervåking. Det er normalt ikke tillatt å ta opp lyd sammen med overvåkingsbilder.