Hva er kameraovervåking?

Kameraovervåking er en regelmessig overvåking av personer ved hjelp av et automatisk kamera. Utstyr som lett kan forveksles med et ekte kamera, omfattes også av reglene.

Definisjon

Begrepet kameraovervåking defineres i personopplysningsloven § 36:

"Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er fastmontert. Som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale. Det samme gjelder utstyr som lett kan forveksles med en ekte kameraløsning."

I 2012 kom det endringer i loven som blant annet medfører at bruk av såkalte "dummy-kameraer" også omfattes av regelverket.  At ordet "fastmontert" brukes i definisjonen, tydeliggjør at håndholdte kameraer ikke defineres som kameraovervåking.

Regelverk

Hvis du skal sette opp kameraovervåking må du forholde deg til hele personopplysningsloven med de presiseringene og tilleggskravene som beskrives i kapittel 7.

I personopplysningsforskriften kapittel 8 finner du også noen bestemmelser som gjelder spesifikt for kameraovervåking. Datatilsynet har ansvar for å se etter at disse bestemmelsene følges.

Merk

Dersom du er en privatperson som overvåker eget, privat område og du ikke fanger opp andre personer, faller det utenfor dette regelverket. Se mer om private opptak under "Hvilke områder kan overvåkes?".