Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Kameraovervåking - hva er lov?

Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i reglene før overvåkingen settes i gang. 

Skriv ut veileder
Kameraovervåking - hva er lov?