Hvorfor er det viktig å vurdere konsekvensene for personvernet?

Gjennom en vurdering av konsekvenser for personvernet, identifiseres risikoer for personvernet i forbindelse med oppgradering eller utviklingen av nye produkter, tjenester og prosjekter, teknologier, systemer med videre. En gjennomgang av løsningene kan bidra til å unngå/redusere disse risikoene.

En vurdering av konsekvenser for personvernet gir virksomheter, deres ansatte, leverandører, kunder, borgere og lovforvaltere flere fordeler, som for eksempel:

  • De får et verktøy som setter beslutningstakere i stand til i stor grad å forutse og dermed innføre tiltak for å avverge mulige trusler mot brukernes og de registrertes personvern.
  • Det kan sikre informerte beslutninger og bidrar til å avdekke mulige interne kommunikasjonsutfordringer. Det kan bidra til å oppdage potensielle personvernproblemer, ta forholdsregler og skreddersy tiltak for å sikre systemer eller løsninger før virksomheten gjør store investeringer i disse.
  • Det kan bidra til å forutse og besvare brukeres eventuelle innvendinger og bekymringer, som igjen kan bidra til økt tillit til bedriften.
  • Dersom det oppstår en uønsket hendelse, for eksempel et sikkerhetsbrudd, vil det virke positivt at virksomheten har foretatt en vurdering av konsekvensene for personvernet før systemet/løsningen blir implementert. Virksomheten kan på denne måten dokumentere at den har vurdert at slike hendelser kan inntreffe, og hvilke tiltak som er implementert eller endringer som har blitt gjort, for å gi bedre personvern.
  • Det kan redusere kostnader og ulemper. Kostnadene ved å endre detaljer i et prosjekt på planleggingsstadiet vil som regel være mye lavere enn kostnaden ved å endre et ferdig system eller løsning. I noen tilfeller lar det seg heller ikke gjøre å endre systemet.