Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Hvordan vurdere personvernkonsekvenser

Når ny teknologi tas i bruk, kan det påvirke hvordan virksomheten behandler personopplysninger.

Første steg for å lage en løsning preget av godt personvern er å vurdere hvilke konsekvenser den vil ha for personvernet til de som er registrert i, bruker eller på annen måte er involvert i løsningen.

Skriv ut veileder
Hvordan vurdere personvernkonsekvenser (PIA)