Korrigering av personopplysninger

Både i det offentlige og det private blir det tatt mange beslutninger basert på registrerte personopplysninger. Hvis personopplysninger som er registrert er unøyaktige eller feil kan det få konsekvenser for den det gjelder, for eksempel feil forskringspremie eller skattenivå. 

  • De registrerte har rett til å få korrigert personopplysninger som er feil eller unøyaktige.
  • Et eksempel på korrigering er at den registerte ønsker å ha med tilleggsopplysninger for å gi et riktigere bilde av saken. 
  • Korrigering skal gjøres så snart som mulig.