Bruk av sensitive personopplysninger i forskning

Bruk av sensitive personopplysninger i forskning

Behandling av sensitive personopplysninger krever konsesjon fra Datatilsynet. Personopplysningsforskriften gjør imidlertid en rekke unntak fra konsesjonsplikten.

Et av unntakene fra konsesjonsplikten gjelder forskningsprosjekter som gjennomføres av virksomheter som har personvernombud.

Les vår veileder: Bruk av sensitive opplysninger i forskning.