Bruk av sensitive personopplysninger i forskning

Behandling av sensitive personopplysninger krever konsesjon fra Datatilsynet. Personopplysningsforskriften gir imidlertid en rekke unntak fra konsesjonsplikten. Et av unntakene fra konsesjonsplikten gjelder forskningsprosjekter som gjennomføres av virksomheter som har personvernombud.