Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Adressemekling

Rettigheter for den registrerte

Som registrert i en adresseliste, har du krav på å få vite at du er registrert, hva som er registrert om deg, og hvor adressemekleren har fått opplysningene dine fra.Rett til innsyn og informasjon

Mer om din rett til innsyn og informasjon om en virksomhets behandling av dine personopplysninger. Les mer om innsynsretten 

Retten til å reservere deg

Du har rett til å reservere deg fra markedsføring på telefon og post. Les mer hos Forbrukerområdet

Du kan enkelt reservere deg hos Brønnøysundsregistrene. Reservere deg her 

Tilbaketrekking av samtykke 

Har du gitt ditt samtykke til å være del av en adresseliste, kan du ta kontakt med virksomheten og trekke samtykket ditt tilbake.