Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Adressemekling

Aktørene

Ved adressemekling har man som regel tre aktører: eieren av adresselistene, mekleren, og leier - kjøperen eller leieren av listene.Vanligvis mottar mekleren en adressefil som sjekkes opp mot Reservasjonsregisteret og oppdateres i tråd med kravene i både personopplysningsloven og markedsføringsloven. Den oppdaterte listen leies så ut til en interessent. Utleie av adresselister kan også skje direkte mellom eier og leier, uten bruk av et adressemeklingsbyrå. Det sistnevnte vil ikke kalles adressemekling, men denne veilederen gjelder også i slike tilfeller.

Alle aktørene vil på ulike stadier i meklingen kunne defineres som behandlingsansvarlig:

  • Eier er behandlingsansvarlig for sine adresselister, og det kreves behandlingsgrunnlag for å kunne opprette lister og å leie ut disse.
  • Leier er behandlingsansvarlig for bruken av adressene, og må ha et behandlingsgrunnlag for å kunne bruke kontaktlisten og kontakte de registrerte.

Adressemekleren er en databehandler for den behandlingsansvarlige (eier), altså en som behandler data på vegne av noen. Den behandlingsansvarlige og databehandleren må ha en databehandleravtale seg imellom, som regulerer behandlingen av personopplysninger. Dersom adressemekleren bruker listene til egne formål, utover å det som følger av en databehandleravtale, vil adressemekleren regnes som en behandlingsansvarlig.