Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Adressemekling

Hva er adressemekling?

Adressemekling er av stor betydning for direktemarkedsføring, det vil si markedsføring rettet direkte mot en person for eksempel via e-post, telefon, brev, sms eller brev.

Her tar vi hovedsakelig for oss meklingen av adresselistene, og ikke selve markedsføringen mot den registrerte. For spørsmål som gjelder markedsføring rettet mot forbrukere oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Forbrukerombudet.

Omfattes av loven

Adressemekling er en behandling av personopplysninger som omfattes av personopplysningsloven. Enhver behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag i loven.

Plikter etter personopplysningsloven retter seg mot den behandlingsansvarlige. Det er den som har ansvaret for behandlingen som bestemmer formålet med kontaktlisten og hvilke virkemidler som skal brukes i behandlingen av listen.