Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Adressemekling

Hva er adressemekling?

Adressemekling er av stor betydning for direktemarkedsføring, det vil si markedsføring rettet direkte mot en person for eksempel via e-post, telefon, brev, sms eller brev.Her tar vi hovedsakelig for oss meklingen av adresselistene, og ikke selve markedsføringen mot den registrerte. For spørsmål som gjelder markedsføring rettet mot forbrukere oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Forbrukerombudet.

Omfattes av loven

Adressemekling er en behandling av personopplysninger som omfattes av personopplysningsloven. Enhver behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag i loven.

Plikter etter personopplysningsloven retter seg mot den behandlingsansvarlige. Det er den som har ansvaret for behandlingen som bestemmer formålet med kontaktlisten og hvilke virkemidler som skal brukes i behandlingen av listen.