Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Adressemekling

Adressemekling er kjøp og salg av kontakt- og adresselister. De som bruker slike lister har visse plikter, mens de som står oppført i en liste har rettigheter.

Skriv ut veileder
Adressemekling