Virksomheter med personvernombud

I forbindelse med omlegging til nye nettsider, vil listen med oversikt over eksisterende personvernombud for en periode ikke være tilgjengelig. Vi vil publisere oversikten på nytt over sommeren.