Maler for meldeskjema til personvernombud

Virksomheter som har personvernombud trenger ikke sende melding til Datatilsynet dersom de behandler personopplysninger, men kan melde fra til virksomhetens personvernombud.

Hver enkelt virksomhet kan utforme egne skjema tilpasset sine behov, så lenge det følger kravene i personopplysningsloven §32. Hver behandling krever utfylling av et eget skjema.

Her finner du en mal som kan brukes når virksomhetene skal melde i fra til personvernombudet om behandling av personopplysninger:

Bokmål

Nynorsk

Virksomheter som driver med forsknings- /kvalitetsstudier eller annen aktivitet, og som skal melde fra om behandling av personopplysninger, skal benytte dette skjemaet: