Maler og verktøy for personvernombudene

  • Maler for meldeskjema til personvernombud

    Virksomheter som har personvernombud trenger ikke sende melding til Datatilsynet dersom de behandler personopplysninger, men kan melde fra til virksomhetens personvernombud.

  • Logo for personvernombud

    Personvernombud som er oppnevnt av Datatilsynet, har egen logo. Ombudene kan fritt benytte logoen i sitt arbeid som personvernombud.