Registrering av personvernombud

I forbindelse med innføringen av personvernforordningen, opplever Datatilsynet stor pågang av søknader for opprettelse av nye personvernombud. Vi har derfor laget en midlertidig registreringsløsning som skal forenkle søknadsprosessen når en virksomhet ønsker å opprette personvernombud.

Arbeidet med å lage en permanent registreringsløsning som vil gjelde når det nye regelverket trer i kraft i mai, er i gang. Denne løsningen vil bli etablert hos Altinn, men kommer ikke til å være klar før på nyåret.

Midlertidig unntak fra meldeplikten

Inntil det nye regelverket trer i kraft i mai 2018, gjelder dagens personopplysningslov. For å gjøre prosessen med å opprette personvernombud mer effektiv, har vi laget et midlertidig og forenklet skjema. Når et personvernombud blir registrert her, vil den som registrerer ombudet motta en automatisk bekreftelse på epost. I denne bekreftelsen samtykker Datatilsynet til unntak fra meldeplikten etter personopplysningsloven § 31 første ledd. Dette gjelder dersom den behandlingsansvarlige har utpekt et uavhengig ombud som har til oppgave å sikre at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift. Personvernombudet skal også føre en oversikt over opplysningene som er nevnt i personopplysningsloven § 32

Unntaket fra meldeplikten er beskrevet i personopplysningslovens forskrift §7-12. Unntaket gjelder til Datatilsynet får beskjed om at virksomheten ikke lenger har personvernombud eller til det nye regelverket trer i kraft.

Ny, varig registrering i 2018

Alle personvernombud som er registrert hos (enten gjennom det tidligere søknadsskjemaet eller på denne midlertidige løsningen) vil få en e-post med beskjed om å registrere seg i det nye Altinn-skjemaet når det er klart.

Registrer personvernombudet midlertidig

Hvilken type registrering er dette?

Personvernombud

Les mer om personvernombudsordningen på vår samleside. Her finner du utfyllende informasjon om hva ordningen går ut på og pliktene et ombud har, registreringsskjema, hvilke kurs og seminar som finnes, samt kontaktinformasjon.

Personvernombud

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018